Кам’янопотоківська громада

Полтавська область, Кременчуцький район

Обговорення «Детальний план території частини кварталу по вул. Центральній у селі Садки Кам'янопотоківської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області»

Дата: 27.02.2024 09:19
Кількість переглядів: 59

Основні положення містобудівного проекту

«Детальний план території частини кварталу по вул. Центральній у селі Садки Кам'янопотоківської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області»

Містобудівний проект «Детальний план території частини кварталу по вул. Центральній у селі Садки Кам'янопотоківської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області», розроблений відповідно до Рішення шістдесят першої сесії восьмого скликання Кам’янопотоківської сільської від 06 лютого 2024 р. про надання дозволу на розроблення детального плану території.

 В проекті опрацьовано планувальне рішення використання та забудови території площею 0,8 га.

Розрахунковий термін реалізації ДПТ – короткостроковий період.

У відповідності до завдання, в даній роботі розглядається територія, що знаходиться у с. Садки, на території Кам'янопотоківської сільської  ради, по вулиці Центральна, 55.

Детальний план розробляється на структурно-планувальний елемент території населеного пункту, який має цілісний планувальний характер, - на основі затвердженого генерального плану цього населеного пункту відповідно до чинного законодавства, з використанням матеріалів містобудівного та земельного кадастрів; з метою:

 • - уточнення у більш крупному масштабі положень генерального плану населеного пункту;
 • уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації частини території населеного пункту (навчальної зони громадського центру села);
 •  формування принципів планувальної організації забудови;
 •  встановлення червоних ліній та ліній регулювання забудови;
 •  виявлення та уточнення територіальних ресурсів для всіх видів функціонального використання території;
 •  визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами;
 • визначення містобудівних умов та обмежень у разі відсутності плану зонування;
 • забезпечення комплексності забудови території;
 •  визначення доцільності, обсягів, послідовності реконструкції забудови;
 •  визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності щодо: попереднього проведення інженерної підготовки та інженерного забезпечення території; створення транспортної інфраструктури; організації транспортного і пішохідного руху, розміщення місць паркування транспортних засобів;
 •  охорони та поліпшення стану навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки;
 • комплексного благоустрою та озеленення.

Потреба у містобудівному освоєнні території.

В даній роботі обґрунтовується та розглядається можливість:

- удосконалення планування та забудови території навчальної зони громадського центру с. Садки, у тому числі можливість будівництва:

 • на території школи будівництво господарської будівлі (підземної), реконструкції будівлі ліцею, благоустрій та інженерне облаштування території.

 

Територія опрацювання межує :

 • із півночі – житловою індивідуальною садибною забудовою;
 • із заходу – територією вулиці Центральна
 • із півдня та сходу – територією індивідуальної садибної забудови.

Земельна ділянка 5322481703:03:002:0252

Фото без описуелектронний ресурс. https://opendatabot.ua/l/5322481703:03:002:0252?from=search

 

 Експлікація існуючих землекористувань  (відповідно плану існуючого використання території)

 

ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА

НАЙМЕНУВАННЯ

ПРИМІТКИ

 

ІСНУЮЧІ:

 

№1

Кадастровий номер: 5322481703:03:002:0252

існуюча

 

Тип власності: Комунальна власність

 

 

Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти

 

 

Площа: 0.6511 га

 

 • не передбачено формування земельних ділянок та зміна цільового призначення існуючих.

Проектне функціональне зонування території детального планування.

Перелік територіальних зон та обґрунтування їх меж, що визначаються на схемі зонування.

Перелік територіальних зон:

У відповідності до існуючої містобудівної та землевпорядної документації та запланованого використання земельної ділянки в межах території, на яку розробляється детальний план, існують наступні види території за функціональним використанням:

Громадська зона Г. Навчальна зона Г3.

Призначається для розміщення шкіл, дошкільних навчальних закладів, закладів позашкільної освіти.

Цільове призначення земельної ділянки:

03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти

 

Проектним  рішенням передбачається:

Функціонально планувальна організація території, яка передбачає виділення функціональних зон:

Громадська  зона;

Планувальним регламентом передбачається:

- визначення принципової планувальної структури території, що розглядається, забезпечення інженерною інфраструктурою (інженерні мережі) та транспортного обслуговування об'єкту проектування;

- раціональне використання території.

Функціональним регламентом передбачається:

Громадська зона Г. Навчальна зона Г 3.

Призначається для розміщення шкіл, дошкільних навчальних закладів, закладів позашкільної освіти.

Код виду функціонального призначення території - 10202.0, відповідно Додатку 60 до Порядку Класифікатор видів функціонального призначення територій та їх співвідношення з видами цільового призначення земельних ділянок

 

Види використання
Цільове призначення
Види забудови
Переважні види використання  
03.02; 08.01
 • дитячі дошкільні установи;
 • загальноосвітні заклади;
 • установи позашкільної освіти;
 • бібліотека, їдальня, інші об’єкти для навчальних цілей;
 • об’єкти культурної спадщини;
 • господарські будівлі та споруди для обслуговування навчального закладу;
 • дитячі ігрові та спортивні майданчики;
 • музеї, виставкові зали малі архітектурні форми, споруди декоративно-монументального мистецтва;

 
Супутні види
використання 
01.09; 02.04; 03.05; 03.08; 03.11; 03.20; 04.10; 05.01; 07.02; 07.07; 10.09; 03.07 (в частині об'єктів, які не потребують встановлення санітарних обмежень на прилеглі території); 11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об'єктів розподільчих мереж)
 • тимчасові автостоянки  для об’єктів учбового, наукового, обслуговуючого призначення;
 • об’єкти пожежної охорони;
 • площадки для дослідних та навчальних цілей;
 • громадські туалети;
 • тимчасове житло;
 • об’єкти інженерної інфраструктури.

Після удосконалення планування на території проектування та проведення інших заходів, передбачених Детальним планом на території проектування залишаться існуючі та будуть діяти нові наступні планувальні обмеження:

 

 

 

Обмеження

Посилання на нормативні документи

Режим використання території

Код обмежень (Додаток 6 до Порядку)

Червоні лінії вул. Центральна,

06.01.1

Санітарно-захисні та охоронні зони інженерних мереж.

 

Охоронні зони мереж  водопроводу і каналізації

(5 м в обидві сторони від труби, самопливні каналізаційні мережі – 3 м в кожну сторону від бокової стінки трубопроводу)

п.15.2.4 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди Основні положення проектування»;

додаток И.1 - ДБН Б.2.2-12  2019 Планування та забудова територій

 

- забороняється будь-яке будівництво з улаштуванням фундаментів;

- проведення земляних робіт тільки за узгодженням з експлуатуючою організацією

01.08

Газопроводи горючих газів тиску МПа:

Низького до 0,005 (2 м до фундаментів будинків та споруд)

Середнього понад 0,005 до 0,3 (4 м до фундаментів будинків та споруд)

додаток И.1 - ДБН Б.2.2-12  2019 Планування та забудова територій

 

- забороняється будь-яке будівництво з улаштуванням фундаментів;

- проведення земляних робіт тільки за узгодженням з експлуатуючою організацією

01.08

Охоронні зони повітряних ліній електропередач напругою до 20  кВ включно – 10 м,  Відстань по  горизонталі від  проекцій крайніх  проводів при їх  найбільшому  відхиленні до  найближчих частин  будинків і споруд, м - 2

Ст. ст. 21,22,24,32 ЗУ «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів»;

п. 8.23*, табл. 8.5а* ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень»;

п.5,8,9 Правил охорони електричних мереж, затверджених постановою КМУ від 04.03.1997 р. № 209

 

Забороняється:

- будувати житлові, громадські та дачні будинки;

- розташовувати автозаправні станції або сховища пально-мастильних матеріалів;

- влаштовувати спортивні майданчики для ігор, стадіони, ринки, зупинки громадського транспорту;

- не допускається влаштовувати звалища, розпалювати вогнища;

- забороняється саджати дерева та інші багаторічні насадження;

- накидати на струмопровідні частини об'єктів електричних мереж і наближати до них сторонні предмети; - підніматися на опори повітряних ліній електропередачі, електрообладнання трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв, демонтувати їх елементи;

- запускати спортивні моделі літальних апаратів, повітряних зміїв;

- - проїзд в охоронних зонах повітряних  ліній електропередачі машин, механізмів загальною висотою з вантажем або без нього  від поверхні дороги понад 4,5 метра.

01.08

 

Планування та забудова території (проектне рішення).

В межах території, що розглядається детальним планом розглядається можливість удосконалення планування та забудови території навчальної зони громадського центру с. Садки, у тому числі можливість будівництва:

- на території школи господарської будівлі (підземної), реконструкції будівлі ліцею, благоустрій та інженерне облаштування території.

Пропозиції по функціонально-планувальній організації території школи.

Головний вхід на територію школи організований з вул. Центральна, другорядний вхід – з пров. Шкільний. Територія школи має огородження, яка потребує реконструкції.

На ділянці навчального закладу передбачені функціональні зони: навчальна, фізкультурно-спортивна, відпочинку, господарська.

Навчальна зона включає навчальні корпуси, проектом передбачений капітальний ремонт на реконструкцію існуючих навчальних корпусів.

Фізкультурно-спортивна зона включає:

- площинні фізкультурно-спортивні споруди – міні футбольне поле зі штучним покриттям та багатофункціональний майданчик для ігор. Проектом передбачено огородження усіх площинних фізкультурно-спортивних споруд огорожею заввишки 4 м.

Господарська зона включає господарські будинки та споруди – котельню на газовому паливі, господарські приміщення, складські будівлі, які передбачені до реконструкції, проїзди, розворотні майданчики, майданчик для контейнерів ТПВ, ін. господарська зона має відокремлений в’їзд із пров. Шкільний із північної сторони.

Зона відпочинку включає майданчики активного та тихого відпочинку.

Площа озеленення території школи складає 0,16 га, що становить 27% території.

Проектом передбачено влаштування майдану для масових заходів та лінійок, благоустрій пішохідних доріжок, куточків відпочинку та дитячих майданчиків, декоративне озеленення.

ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ.

Номер

(кодування)

проектного

рішення

Назва

проект-

ного

рішення

Тематичний

підрозділ/

підрозділи

Зміст

проектного

рішення

та атрибутивні дані

Основні

проектні

показники

Очікувані впливи

на показники та

індикатори

Орієнтовні

строки

реалізації

Короткострокового періоду/

Середньострокового періоду

Умови

щодо

послідов-

ності

реалізації

1

Інженерна підготовка території

Р 6 Забудова території та господарська діяльність

 

 

-///-

Короткостроковий період

 

Після затвердження ДПТ

2

Будівництво проектних будівель та споруд

-///-

 

 

-///-

-///-

-///-

3

Інженерне облаштування території

-///-

 

 

-///-

-///-

-///-

4

благоустрій

-///-

 

 

-///-

-///-

-///-

 

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь